Marianne Lundqvist
Oskar Björnklos väg 1, 817 40 Bergby
Tel. 0297-200 37, mob. 073-181 40 90
E-post: marianne@textmakeriet.se

Böcker och tidskrifter

"Från jordbrukare till entreprenör"
Häftet är nummer två i en serie på tre som 2006 togs fram i projektet Från jordbrukare till entreprenör med Hamrånge Hushållningsgille som projektägare. Mitt häfte har tilläggsrubriken "Inspiration från livsstilar för självförsöjrning i Gästrikland och Hälsingland" och belyser jordbrukets utveckling och förutsättningar ur bondeperspektiv. I öppenhjärtiga intervjuer får du möta lantbrukare om igår, idag och imorgon. Ett av kapitlen är tillägnat lantbrukarhustrun - den oumbärliga länken i jordbrukets utveckling genom tiderna.

Häftet ger också en historisk tillbakablick över förändringar och utveckling inom jordbruket och dess ekonomiska föreningar från sent 1800-tal och fram till idag.

Du kan läsa "Från jordbrukare till entreprenör" online genom att klicka här!

"Hamrångebygden genom tiderna"
Presentboken gavs ut 2004. Boken ger dig en lättöverskådlig bild av bygdehistorien, som är samlad med text och bild på närmare 200 sidor. Den togs fram i ett EU-projekt med samma namn och med Hamrånge hembygdsförening som projektägare.

Mer information om boken hittar du på Hamrånge Hembygdsgårds webbplats: hamrangehembygdsgard.se

"Ett kulturarv att förvalta"
Dokumentation över Hamrånges sockenmagasin och Hamrånge Jordägares kassa.

Du kan läsa hela dokumentationen genom att klicka här!

Dides logotyp - länk till www.dides.se